mindfulness op de werkvloer

Mensen floreren als ze op hun plek zijn. Als er vertrouwen wordt gegeven, genoeg uitdaging is, ruimte om fouten te maken en te groeien. Gelukkige werknemers gaan niet alleen met meer plezier naar hun werk, ze zijn ook creatiever en productiever. Iets wat elk bedrijf zal toejuichen.

Toch zijn er in Nederland meer dan 1 miljoen mensen met burn-out klachten. Als gevolg van aanhoudende stress gaan mensen juist slechter presteren, zitten minder lekker in hun vel en zijn minder betrokken bij wat ze doen.
 

MBE training

Het MBE (Mindfulness Based Emotional Intelligence) programma, dat in 2006 binnen Google ontwikkeld werd, is een optimalisatieprogramma gebaseerd op Mindfulness-meditatie.

De training is interessant voor iedereen die beter wil leren omgaan met hoge werkdruk en stress. En voor iedereen die positiever en beter wil samenwerken en communiceren met collega’s en relaties.
 

aanbod

 

De 3 pijlers van het MBE programma:

Emotionele intelligentie

Veerkrachtig kunnen zijn als het even tegenzit, in mogelijkheden kunnen denken, inspirerend leiderschap. Allemaal kwaliteiten die te maken hebben met emotionele intelligentie. Het MBE programma is gebouwd op de 5 pijlers van emotionele intelligentie; te weten: zelfbewustzijn, zelfmanagement, motivatie, empathie en sociale vaardigheden.

Mindfulness

Aandacht is een schaarste geworden in onze maatschappij en in onze bedrijven. En dat terwijl aandacht zorgt voor meer kwaliteit, betere beslissingen en meer verbinding. Het trainen van aandacht is noodzakelijk om goed te functioneren.

Hersenwetenschap

Er is een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de werking van Mindfulness meditatie op het brein. Daaruit blijkt dat mindfulness effect heeft op de structuur van onze hersenen. Je zou mindfulness-meditatie daarom ook hersentraining kunnen noemen. De belangrijkste hersenfuncties en de effecten van Mindfulness-meditatie hierop worden behandeld in de MBE training.